Magazyn paliwa

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych rozwiązań przeznaczonych do składowania paliwa. Magazyn paliwa jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym w bezpieczny sposób przechowywać różne rodzaje paliwa. Ponadto w naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia umozliwiające wygodne i sprawne transportowanie paliwa zgromadzonego w zbiornikach.

 

Silosy

silos do trocin

 

Zbiornik Odpadów Drzewnych przeznaczony jest do gromadzenia rozdrobnionego materiału (wióry, trociny itp.) powstałego w wyniku obróbki drewna.

 

Do silosu oferowane są następujące opcje wyposażenia dodatkowego przenośnik ślimakowy służący do szybkiego opróżnienia silosu lub zasilania urządzeń kotłowni.

 

Konterowany wybierak paliwa KWP

magazyn paliwa

 

Kontenerowy zasobnik biomasy typu KWP z urządzeniem wygarniającym służy do gromadzenia i podania paliwa do urządzenia spalającego. W zależności od potrzeb urządzenia spalającego paliwem mogą być m.in. trociny czy drewno rozdrobniowne w postaci zrębków o wilgotności do 40%. Przestrzeń załadowcza kontenera ma kształt prostopadłościanu.

 

Na dnie zabudowany jest hydrauliczny wygarniak,  zbudowany z zespawanych kształtowników. Porusza się on ruchem posuwisto-zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Ramiona wygarniaka dzięki odpowiednio ukształtowanemu profilowi transportują paliwo w kierunku koryta zsypowego, w którym zainstalowany jest przenośnik. Napęd wygarniaka następuje od układu hydraulicznego poprzez siłownik.

 

Hydrauliczny wybierak paliwa HWP

magazynowanie paliwa

 

Urządzenie wybierające w postaci hydraulicznego wybieraka HWP i przenośników ślimakowych (poziomego i ukośnego) lub redlera przeznaczony jest do wybierania trocin, zrębków i innego rodzaju biomasy ze zbiornika o kształcie prostokąta i transportu do komory paleniska zespołu grzewczego lub innego urządzenia współpracującego.

 

Wybierak zbudowany jest z zespawanych kształtowników i blach. Poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Napęd wybieraka następuje od układu hydraulicznego poprzez siłownik. Paliwo wybierakiem podawanie jest do przenośnika poziomego lub redlera i trafia do urządzeń współpracujących.

 

Przenośniki ślimakowe ZP

składowanie paliwa

 

Przenośnik ślimakowy typu ZP przeznaczony jest do transportu biomasy w postaci trocin, rozdrobionej kory lub wiórów powstałych w wyniku obróbki drewna. Posiadamy przenośniki poziome i ukośne. Zespół przenośników może być przygotowany pod zasyp ręczny lub przystosowany do obioru z urządzenia gromadzącego np. zbiornika trocin. Zasadniczo przenośnik ślimakowy stosowany jest do podawania trocin do zbiorników buforowych paleniska AZSD lub zespołu grzewczego ZGH.

 

Sprężynowy wybierak paliwa ZWP-S

 

Wybierak sprężynowy paliwa przeznaczony jest do wybierania biomasy w postaci trocin, zrębków drewnianych itp. z pomieszczeń na tym samym poziomie co kotłownia do zespołu przesypowego urządzenia spalającego.

 

ZWP-S składa się z podajnika ślimakowego i tarczy z ramionami sprężynowymi z osobnym napędem. Usypany materiał w zbiorniku nad tarczą jest zgarniany do otwartego kanału przenośnika ślimakowego. Ramiona mają możliwość uginania się w zależności od napotkanego oporu wynikającego z ilości paliwa.

 

Wybieraki ZWT

 

Zespół wybieraka trocin przeznaczony jest do wybierania trocin ze zbiornika. Może być zastosowany w zbiornikach, których dno posiada odpowiednią sztywność. 

 

Wybierak zbudowany jest z kosza usypowego w postaci leja z kołnierzem i pierścieniem zębatym, po którym porusza się ślimak wybierający. Napęd wybieraka przekazywany jest od motoreduktora przez wał przegubowy. W dolnej części znajduje się zgarniak, który podaje trociny przez otwór wysypowy. Wyposażony jest w pokrywy rewizyjne.

 

Redlery

 

Przenośnik zgarniakowy typu redler przeznaczony jest do transportu paliwa do podajnika tłokowego stanowiącego część składową wyposażenia kotła szczególnie do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego. 

 

Katalogi ofertowe

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego