Zakład został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa Nr II 003/206 z dnia 24.10.1951 r pod nazwą „Hajnowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa". Przedmiotem działania przedsiębiorstwa określonym w zarządzeniu jest: produkcja urządzeń i sprzętu technicznego, środków transportowych i narzędzi leśnych oraz remont i montaż maszyn, urządzeń technicznych i środków transportowych. Zakład powstał na bazie warsztatów mechanicznych Zarządu Kolejek Leśnych przekazanych wg. stanu na dzień 31.12.1951 r z Państwowej Centrali Drzewnej w Warszawie. Dyrektorem zakładu został Konstanty Rybakowicz. Załoga liczyła w tym czasie około 120 pracowników. W ciągu roku dokonywano kapitalnych remontów około 2-3 parowozów.

 

Następuje rozwój zakładu:

  • rok 1962 – rozpoczęcie produkcji suszarń do drewna i suszarń do runa leśnego
  • rok 1964 – oddano do użytku własnej załogi budynek mieszkalny dla 27 rodzin o kubaturze 6356 m²
  • rok 1971 – w miesiącu sierpniu oddano do użytku ciąg stanowisk garażowych ze stolarnią

 

Rok 1972 jest  rokiem największych inwestycji, uruchomiono halę obróbki mechanicznej, kuchnię, stołówkę pracowniczą, halę spawalni, kuźni oraz halę montażu z malarnią.

 

Pierwszą zabawę „ sylwestrową” zorganizowano w nowym budynku świetlicy o powierzchni użytkowej 330 m². Jest to miejsce zebrań załogi oraz kulturalnego i spokojnego wypoczynku. Na scenie ośrodka gościliśmy szereg znanych zespołów muzycznych i artystów.

 

Wybudowano własnym kosztem przedszkole, w którym obecnie mieści się Zakład Doskonalenia Zawodowego.

 

W grudniu tego roku oddano do użytku nowy budynek administracyjny 6-cio piętrowy. Jest to obecnie najwyższy budynek w Hajnówce.

 

Wraz z zakończeniem inwestycji następuje wzrost produkcji oraz zwiększenie liczby pracowników. Na potrzeby zakładu kształceni są pracownicy w zawodzie ślusarza i tokarza w przyzakładowej szkole zawodowej.

 

W tym czasie głównymi wyrobami zakładu są suszarnie do drewna na potrzeby rynku krajowego oraz na export do byłego ZSSR, Jugosławii, Rumunii, Ghany, Mongolii, Egiptu i Pakistanu.

 

W roku 1990 zakład zmienia nazwę na ZAKŁADY MASZYNOWE „HAMECH".

 

W tym czasie zakładem kieruje inż. Andrzej Wilczyński, który dokłada wszelkich starań w poszukiwaniu produkcji nowych wyrobów i rynków zbytu. Na taśmę produkcyjną trafiają nowe wyroby - suszarnie wielkogabarytowe, trak TP – 900, Zespoły Spalania Rozdrobnionych Odpadów Drzewnych. Trafiają one do odbiorców krajowych i zagranicznych – głównie na rynek wschodni.

 

Od czerwca 2002 r przedsiębiorstwem kieruje Bernard Żylik. Główna produkcja zakładu to suszarnie wielkogabarytowe, Zespoły Grzewcze, Automatyczne Zespoły Spalania Rozdrobnionego Drewna, Pilarki Formatowe DTP – 400, traki TP – 900 do przecierania kłód. Głównymi odbiorcami są Rosja, Ukraina, Białoruś, Chile, Anglia, Węgry oraz rynek krajowy.

 

W 2013 roku w wyniku procesu prywatyzacyjnego większość udziałów w firmie (85 proc.) zakupiła Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, tym samym Spółka weszła pośrednio w skład Grupy Kapitałowej KZN Bieżanów. Obecnie firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów suszarniano-energetycznych na bazie sprawdzonych technologii. Od 2017 roku firma wchodzi w ramach holdingu w produkcję dla segmentu nawierzchni szynowych (kolejowych i tramwajowych).

Grupa KZN Bieżanów

Najlepsze pomysły na biznes, są prostą odpowiedzią na realne potrzeby rynku. Nie inaczej było w naszym przypadku. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” od prawie 80 lat zajmują się produkcją rozjazdów kolejowych. 

 

Więcej

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego